Poznáme ich. Muži. Novodobí moderní romantici 21.storočia. Urobia všetko možné aj nemožné preto, aby získali trochu ženskej pozornosti. Majú ženy za bohyne, kupujú im kvety, drahé darčeky a to aj ženám, ktoré im nijakým spôsobom neprejavili sympatie. Následne sú títo muži manipulovaní a zneužívaní. No to nevadí, pretože je to nutná obeta “v mene lásky”.

A potom oni. Muži, ktorí nenávidia ženy. Nulová empatia. Ženy sú pre nich ako iný druh. Druh, ktorý potrebujeme preskúmať a následne dobyť ako hrad. Sex a pozornosť sú odmenou za tvrdú prácu.

Ženy sú pre nich nepriateľ v konštantnom boji o moc. Často sú to pre nich špinavé štetky, spomalené hlúpe bytosti, ktoré nepoznajú svoje miesto, ignorujú svoje sociálne role a neplnia si svoje povinnosti. Títo muži sa často stávajú tzv. “hráčmi – pickupermi”. Budujú nefunkčné, manipulatívne vzťahy, pričom ženy, ktoré títo muži priťahujú, sa im zvyčajne podobajú svojou trpkosťou a neschopnosťou dôverovať.

Hoci tieto dva extrémy znejú ako totálne protipóly, pravdou je, že ide o jedného a toho istého muža.

Madonna-Whore komplex

Medzi mužom, ktorý miluje ženy a mužom, ktorý nenávidí ženy, nie je takmer žiadny rozdiel. Je to ten istý človek, len s iným kabátom. Tento človek je nezdravo zafixovaný na ženský pozornosť – hoci v jednom prípade berie lásku a v druhom sex. Tento muž usporiada celý svoj život tak, aby na neho ženy reagovali. Tento muž priťahuje nefunkčné vzťahy a sám končí v úlohe využívateľa alebo využívaného. Nedokáže vnímať ženy ako seberovné – buď ich vidí ako nadradené alebo ako podradené.

Ide len o to, kedy sa ktorá osobnosť u takéhoto muža prejaví.

Keď takýto muž stretne príťažlivú a sexuálne otvorenú ženu, vníma ju ako odpad, subnormu, ktorú môže využiť pre svoje vlastné potešenie a pobavenie. Ak je následne konfrontovaný so ženou s vyššou morálkou a statusom, zrazu ju vníma ako niečo čisté a perfektné a niečo viac, na čo jednoducho nemá.

To samo o sebe spôsobuje vo vzťahoch obrovské problémy. Títo muži si chcú vziať čisté a nevinné ženy, s ktorými ale nedokážu mať plnohodnotný sexuálny vzťah, pretože by to bolo znakom ich upadnutej morálky. A títo muži nemôžu mať plnohodnotný vzťah so ženou, s ktorou mali už predtým sexuálny pomer, lebo je to znak jej nedostatku spomenutej morálky a nevinnosti. Ak ju miluje, nemôže s ňou mať sex. A ak s ňou môže mať sex, nemôže ju milovať.

Freud nazval tento fenomén Madonna-Whore komplex. Takýto muž vníma ženy v dvoch škatuľkách, pričom po oboch typoch žien túži, no ani s jednou z týchto škatuliek nedokáže mať plnohodnotný vzťah.

Muži, ktorí milujú ženy, majú tendenciu priťahovať narcistické ženy, ktoré majú nekončiacu potrebu po pozornosti. Títo muži tieto potreby tejto ženy napĺňajú, hoci sa zdá, že to nikde nemá hranice. Preto títo muži končia v dlhých, nefunkčných vzťahoch, kde sa cítia byť nepochopení, kde neustále riešia problémy svojho partnera, kde sami necítia dostatok lásky z druhej strany a následne sú opustení bez jednoznačného dôvodu.

Muži, ktorí nenávidia ženy, naopak priťahujú ženy s nízkym sebavedomím. Títo muži majú často viac sexuálnych partneriek, pretože ich pocit nadradenosti môže byť na krátku dobu pre tento typ žien príťažlivý. Títo muži však majú problém s intimitou a dôverou, preto trvá tento stav len krátko. Svoj problém si potom kompenzujú kvantitou miesto kvality.

Muži, ktorí milujú ženy, sú romantici. Vidia sa ako Casanova alebo Don Juan modernej doby. Snívajú o veľkej láske a vášnivých nociach.

Sú si vedomí svojej túžby po romantike a naplnenom vzťahu, no ich vnímanie žien je úplne mimo ich kontrolu.

Muži, ktorí nenávidia ženy, sú hráči. Vnímajú sa ako rockové hviezdy. Snívajú o sex a dominancii, o ženách, ktoré splnia všetky ich priania.

Sú si vedomí svojho vnímania žien, no ich túžba po romantike a naplnenom vzťahu je úplne mimo ich kontrolu.

Slobodný muž s týmto problémom osciluje medzi oboma stranami prakticky pravidelne. Najskôr ženy miluje a trápi sa v nefunkčnom vzťahu až do bodu, kedy mu je ublížené. Vtedy sa mení na muža, ktorý ženy nenávidí a začne ich využívať pre svoje telesné túžby. Jeho túžba po moci a pocite nadradenosti úplne kanibalizuje jeho šance na zdravý vzťah. To sa deje až do momentu, kedy ho zopár žien odmietne. Vtedy sa vracia na scénu muž, ktorý ženy miluje. Tento muž sa ospravedlňuje, píše listy a bojuje o “pravú” lásku, ktorá mu popritom všetkom utiekla medzi prsty.

Ako sa Madonna-Whore komplexu zbaviť

Je to jednoduché. Stačí začať vnímať ženy ako rovnocenné bytosti – nie lepšie ani horšie, jednoducho ako my. Nestaviať ich nad seba a nevnímať ich ako krásne, čisté, nevinné stvorenia, hodné dobývania.

Rovnako to znamená nesúdiť ženu za túžby, ktoré sú pre nás ako ľudí prirodzené. Nevnímať ju preto ako podčloveka, ktorý si nezaslúži lásku.

Ženy sú komplexné osobnosti, rovnako ako my, ty či ja. Tak ako my, aj ony sú občas zmätené a ich túžby po čomkoľvek sa navzájom vylučujú.

No za naše vnútorné konflikty sme zodpovední my sami. A ak budeme hádzať zodpovednosť na ne, vyhneme sa riešeniu vážneho problému, ktorý v nás je a vyriešený byť potrebuje.

Shopping cart

Total
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout